dokumenty
 

 

    Oświadczenie z dnia 10.08.2013
    List Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego do Małgorzaty Papały i Natalii Papały
    Dyplom BENEMERENTI Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego dla Marka Papały
    List gen. Marka Papały do współpracowników w Policji, informujący o jego dymisji

    Mianowanie Marka Papałę na stanowisko Komendanta Głównego Policji
    Mianowanie przez Ministra Spraw Wewnętrznych Marka Papałę na stanowisko Zastępcy Komendanta Głównego Policji
    Mianowanie przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego Marka Papałę na stanowisko Nadinspektora Policji
    Mianowanie przez Ministra Spraw Wewnętrznych Marka Papałę na stanowisko Inspektora Policji
    List do Jerzego Buzka z prośbą o przekazanie do dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
    Mianowanie Marka Papały na stanowisko Dyrektora Biura Ruchu Drogowego
    Mianowanie Marka Papały na stanowisko Nadkomisarza Policji
    Mianowanie Marka Papały na stanowisko Podinspektora Policji
    wróć do góry strony