biografia
 

dr Marek Papała urodził się 4 września 1959 r. w Pruchniku (woj. podkarpackie).

W rodzinnej miejscowości ukończył szkołę podstawową. Do Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika, uczęszczał w położonym ponad 20km od Pruchnika, Jarosławiu. Szkołę średnią ukończył z wyróżnieniem. Na UMCS w Lublinie, mimo dobrze zdanych egzaminów, nie dostał się z braku miejsc.

Wstąpił do wojska. Tzw. "unitarke" odbywał w Kędzierzynie-Koźlu. Po przysiędze, dalszą służbę  odbywał jako kursant Batalionu BCP w Krakowie. Wtedy generał Marek Papała postanowił na stałe związać się milicją. W 1980 r. zdał egzaminy i został przyjęty do Wyższej Szkoły Oficerskiej w Szczytnie, którą z wyróżnieniem (w zakresie prawno-administracyjnym oraz ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego) ukończył trzy lata później. W 1985 roku ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim, w zakresie Studium Administracji. Tym samym uzyskał tytuł magistra administracji. Między czasie gen. Papała pełnił służbę w Wyższej Szkole Oficerskiej. Początkowo jako starszy asystent, następnie jako wykładowca. Jednocześnie doszkalał się w tematyce dot. ruchu drogowego. W tym czasie ukończył także podyplomowe studia pedagogiczne na WSP w Olsztynie.

W 1989 r. podczas jednego z sympozjów nt. ruchu drogowego osobą Marka Papały zainteresował się Śp. Pan płk. Jerzy Tolwaj (z-ca   Dyrektora Biura Ruchu Drogowego w Komendzie Głównej Policji). Po niedługim czasie generałowi zaproponowano etat w Biurze Ruchu Drogowego KGP. Przyjął ofertę pracy i z początkiem 1990 roku, wraz z żoną Małgorzatą oraz niespełna 7-letnią córką Natalią, przeprowadził się do Warszawy. Nadal studiował. W 1990 roku generał Papała obronił pracę doktorską na Wydziale Prawa i Administracji UŁ (jego promotorem był prof. Brunon Hołyst). W latach 90-tych Marek Papała pracował w Biurze Ruchu Drogowego KGP min. jako inspektor, naczelnik wydziału, zastępca dyrektora, a następnie dyrektor biura.

W 1995 roku gen. Jerzy Stańczyk (ówczesny Komendant Główny Policji) mianował Marka Papałę, swoim zastępcą.

W 1997 r. generał Papała mianowany został na Komendanta Głównego Policji, a następnie odebrał nominację generalskie. Po roku od objęcia stanowiska złożył, na ręce premiera Buzka, dymisje. Po przyjęciu jej przez premiera, został w jego dyspozycji. Wkrótce zaproponowano mu objęcie stanowiska oficera łącznikowego polskiej policji w Belgii.

Po złożeniu dymisji, generał pilnie uczył się języka angielskiego. Jednym z kryteriów wyjazdu była bowiem znajomość tego języka. Po czterech miesiącach nauki zdał egzaminy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

25 czerwca 1998 roku generał Marek Papała został zamordowany...